Правила

Проект «СвітМолоді» - це інтерактивна платформа, яка надає своїм користувачам велику кількість можливостей для розміщення інформації та інформаційного обміну. Для зареєстрованих користувачів проект «СвітМолоді» створив спеціальний довідник - путівник по сторінках проекту з роз’ясненням правил використання сервісів: wiki.svitmolodi.com.ua . У довіднику ви знайдете зручні інформаційні роз'яснення з питань, які можуть виникнути при використанні різних сервісів проекту «СвітМолоді». Все що ви хочете дізнатися про функціональні можливості проекту «СвітМолоді» і як ними користуватися - це www.wiki.svitmolodi.com.ua

Сайт «СвітМолоді» www.svitmolodi.com.ua має свої Правила поведінки на сторінках розділів проекту і залишає за собою право вимагати їх виконання від відвідувачів і зареєстрованих користувачів. Адміністрація сайту «СвітМолоді» надає вам доступ до використання сайту www.svitmolodi.com.ua і його функціоналу на умовах, що є предметів цих Правил користування сайтом «СвітМолоді». У зв'язку з цим вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта.

 

Правила користування Веб-сайтом www.svitmolodi.com.ua

І. Загальні положення

 1. Запропоновані Правила користування Веб-сайтом www.svitmolodi.com.ua (далі за текстом – Правила) визначають умови використання Веб-сайту, а також права та обов'язки його Користувачів, незалежно від статусу чи вибраної ролі, профілю (далі за текстом – Користувачі), і Адміністрації. Правила також поширюються на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами чи Адміністрацією, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів чи Адміністрації.
 2. Правила є публічною пропозицією невизначеному колу осіб щодо умов надання Адміністрацією Веб-сайту Користувачам послуг з використання Веб-сайту і його сервісів (далі - Послуги).
 3. Користувач повинен повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і беззастережне приєднання та прийняття Користувачем цих Правил відповідно до положень Цивільного кодексу України.
 4. Правила є юридично угодою між Користувачем і Адміністрацією Веб-сайту, предметом якої є надання Адміністрацією Веб-сайту Користувачеві Послуг. Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Веб-сайту відносяться нормативні документи, та усі інші документи, що регулюють надання Послуг та окремих сервісів Веб-сайту, у тому числі що розміщені у відповідних розділах Веб-сайту в мережі Інтернет.
 5. Правила можуть бути змінені в односторонньому порядку Адміністрацією Веб-сайту без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів. Користувачі зобов’язані регулярно перевіряти Правила на предмет їх змін. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення змін до Правил означає приєднання, прийняття і згоду Користувача з такими змінами.

 

ІІ. Статус Веб-сайту

 1. .Веб-сайт є сукупністю програмних та апаратних засобів з інформаційними ресурсами, що забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги в мережі Інтернет за мережевою адресою svitmolodi.com.ua.
 2. Веб-сайт призначений для надання послуг дитячій аудиторії шкільного віку та їх батькам (опікунам), педагогам, шкільним функціонерам та іншим особам з можливістю розміщувати інформацію про новини учбових закладів та компаній, про заходи та акції, а також описувати послуги, які надають організації на ринку послуг для дітей, школярів та підлітків. Рекламодавцям надається можливість розмістити рекламні матеріали на тематичних сторінках проекту (у вигляді банерів, фонової реклами тощо).
 3. Всі права на Веб-сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) svitmolodi.com.ua належать Адміністрації Веб-сайту.
 4. Правила передбачають, що права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, художніми, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, відеограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, комп’ютерними програмами, базами даних, науковими відкриттями тощо) у складі окремих розділів Веб-сайту, можуть належати Користувачам Веб-сайту і іншим особам, які самостійно створили та / або розмістили зазначені об'єкти на Веб-сайті.
 5. Розміщуючи текстові-, відео-, фото-, аудіо файли або будь-яку іншу інформацію, результати інтелектуальної діяльності, які є або можуть бути об’єктами авторського права, Користувач гарантує, що він має на це право відповідно до діючого законодавства.
 6. Реєструючись на даному Веб-сайті та розміщуючи на ньому інформацію зазначену у п. 4, 5 розділу 2 даних Правил, Користувач надає згоду Адміністрації Веб-сайту на її використання; розповсюджування; копіювання; публічну демонстрацію; публічний показ; відтворення; переклад, переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

 

Розміщення реклами на Веб-сайті:

 1. Користувачі Веб-сайту та інші особи мають право розміщувати рекламу у відповідності до законодавства України за попередньою домовленістю з Адміністрацією Веб-сайту за контактами у розділі «Рекламодавцям».
 2. На Веб-сайті реклама може розміщується у вигляді: банерів; In-stream video (реклама у відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause); In-page video (content-roll); вспливаюча реклама pop-up и pop-under, формати catfish и screenglide, синхронні банери, фронтлайни, повноекранна реклама, звукова реклама у цифровому аудіо потоці. Даний перелік не є вичерпним.
 3. Забороняється реклама: з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми; з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей; з вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку; з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв тощо.
 4. Реклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.
 5. Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.
 6. Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.
 7. Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

 

ІІІ. Адміністрація Веб-сайту

 1. В цих Правилах та інших документах під Адміністрацією Веб-сайту (Адміністратор Веб-сайту), розміщених на Веб-сайті, розуміється ТОВ "АМС ПОРТАЛ", ЄДРПОУ 39219824.
 2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Веб-сайту в зв'язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Веб-сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на адресу місцезнаходження ТОВ "АМС ПОРТАЛ": Україна, 01013, м. Київ, вулиця Набережно-печерська дорога, будинок 2.
 3. Адміністрація Веб-сайту здійснює управління Веб-сайтом згідно законодавства України, положень цих Правил та інших документів, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою функціонування, розвитку та регламентації надання Користувачам окремих сервісів, послуг Веб-Сайту.
 4. Адміністрація Веб-сайту має можливість переглядати будь-яку інформацію на сторінках Веб-сайту та може створювати, редагувати, використовувати і видаляти інформацію з Веб-сайту.
 5. Будь-які положення цих Правил не надають Користувачеві чи іншим особам право на використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знаків для товарів і послуг), доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Веб-сайту. Право на використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знаків для товарів і послуг), доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Веб-сайту може бути надано виключно за письмовим договором з Адміністрацією Веб-сайту.

 

IV.Реєстрація на Веб-сайті і статус Користувача

Загальні положення

 1. Реєстрація Користувача на Веб-сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: svitmolodi.com.ua/ua/registration
 2. Користувачем Веб-сайту є фізична особа, зареєстрована на Веб-сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядку (раніше і далі - Користувач).
 3. Користувачі Веб-сайту можуть вибрати відповідні ролі у порядку, визначеному цими Правилами, або бути відвідувачами Веб-сайту з правами та обов’язками, визначеними цими Правилами.
 4. При реєстрації на Веб-сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Веб-сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію. При реєстрації та користуванні послугами Веб-сайту вважається, що користувачі віком до 14 років попередньо погодили свої дії з батьками або опікунами у порядку, передбаченому законодавством України. Реєстраційна форма Веб-сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
 5. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність обтяження зазначеної інформації від претензій третіх осіб.
 6. Користувач, що представляє юридичну особу, реєструється особисто. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Веб-сайту.Користувач набуває права користування Послугами Веб-сайту згідно вибраної ролі.
 7. Реєстрація. Для отримання свого аккаунта на Веб-Сайті відвідувач проходить процедуру реєстрації і вносить свої персональні дані (електронну адресу та пароль), або використовує аккаунти соціальних мереж «ВКонтакте» та «Facebook» (Фейсбук). Вік зареєстрованого користувача в даному випадку не має обмежень.
 8. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Адміністрація бере на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.
 9. Погоджуючись з цими Правилами шляхом реєстрації на Веб-сайті Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих при реєстрації, а також інформації розміщеній на Веб-сайті Користувачем.
 10. Зберігання та обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України.
 11. Адміністрація Веб-сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу послуг, в тому числі, з метою отримання Користувачем інформації, реклами; перевірки, дослідження та аналізу даних, що дозволяють підтримувати і покращувати послуги, сервіси та розділи Веб-сайту, а також розробляти нові послуги, сервіси та розділи Веб-сайту та виконання обов’язків Адміністрацією Веб-сайту, покладених на неї Законом України «Про захист персональних даних».
 12. Адміністрація Веб-сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого, неправомірного доступу, зміни, розкриття, поширення чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим особам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Послуг Користувачеві та виконання вимог законодавства України.
 13. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних та / або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.
 14. Обрані Користувачем електронна адреса і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Веб-сайт. Користувач не має права передавати свої електронну адресу та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному ним апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання електронної адреси і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Веб-сайті.
 15. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його електронної адреси і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до електронної адреси та паролю Користувача, або поширення електронної адреси і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.
 16. Користувач як власник інформації, розміщеної на Веб-сайті, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Веб-сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до інформації Користувача.

V. Ролі користувачів на Веб-сайті

Ролі в блоці «Школи»:

 1. Відвідувач блоку «Школи». Будь-який Користувач Інтернету, який потрапив на Веб-сайт на сторінки блоку «Школи» має роль «Відвідувач». У цій ролі Користувач може переглядати інформаційні сторінки блоку і рекламні модулі (банера), але не може користуватися сервісами проекту (розмістити фото або новини, залишити коментар та ін.) та переглядати інформацію на сторінках Батьківських комітетів (на персональних сайтах учбових закладів та класів).
 2. Зареєстрований користувач. Будь-який Відвідувач Веб-сайту може пройти реєстрацію (див. п. 7 розділу IV), після чого цей відвідувач отримує роль «Зареєстрований користувач» (далі - ЗК). Дана роль є у всіх, хто активував свій аккаунт на Веб-сайті. ЗК може переглядати всі сторінки проекту та рекламні банера, а також може отримувати всі додаткові ролі в проекті (пройшовши додаткову процедуру реєстрації). Всі ЗК отримують свою персональну сторінку.

На персональній сторінці ЗК має можливість розміщувати і редагувати:

 • Інформацію про користувача – прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, контактні дані.
 • Новини користувача - користувач може вести свою стрічку новин.
 • Заходи користувача - користувач може розміщувати свої заходи.
 • Галерея користувача - користувач може створювати свої галереї фото, відео і текстових матеріалів.
 • Повідомлення - користувач має можливість відправляти іншим користувачам Веб-Сайту персональні повідомлення. Залежно від кількості ролей користувача (батько, учень, адміністратор класу та ін.) у нього є можливість вибирати одержувачів своїх повідомлень.
 • Підписки - користувач може підписатися на новини, заходи та галереї інших шкіл /класів/ користувачів розділу «Школи» Веб-Сайту. Інформацію на персональній сторінці зареєстрованого користувача може адмініструвати тільки сам користувач.

Будь-який відвідувач персональної сторінки ЗК може переглядати всю інформацію на цій сторінці (розділи - новини, заходи, галереї, про користувача), крім розділу «Повідомлення» та «Підписки». Адміністратор Веб-Сайту може видаляти або блокувати аккаунт (персональну сторінку) будь-якого зареєстрованого користувача у разі порушення ним обов’язків та заборон передбачених у розділі VIII даних Правил.

 1. Адміністратор школи. Для реєстрації школи на Веб-сайті будь-який користувач може самостійно призначити себе Адміністратором Школи та пройти відповідну процедуру реєстрації. Запит на отримання ролі «Адміністратор школи» розглядає Адміністратор Веб-сайту, перевіряє правильність і повноту даних, наданих користувачем і приймає рішення «підтвердити/відмовити» користувачу в отриманні ролі «Адміністратор школи». Якщо користувач отримав роль «Адміністратор школи», то у нього з'являється можливість створення персонального сайту школи; наповнення сайту інформацією про школу; створення, редагування та видалення новин;створення шкільних заходів;створення шкільних фото- та відео- галерей; модерування загальношкільної інформації.
 2. Адміністратор класу. Після створення сайту школи і активації ролі «Адміністратор школи» у будь-якого користувача є можливість зареєструватися «Адміністратором класу» в цій школі. Для цього користувач повинен пройти процедуру реєстрації «Адміністратором класу». Запит на отримання ролі «Адміністратор класу» направляється на розгляд Адміністратора Школи, який перевіряє повноту і правильність реєстраційних даних та приймає рішення «підтвердити/відмовити» користувачу в отриманні ролі «Адміністратор класу». Якщо користувач отримав роль «Адміністратор класу», то у нього з'являється можливість створення персонального сайту класу; наповнення сайту інформацією про клас; створення, редагування та видалення новин класу; створення заходів класу; створення фото- та відео- галерей класу; модерування інформації на сайті класу.
 3. Учень класу. Після створення сайту класу і активації ролі «Адміністратор класу» у будь-якого користувача є можливість зареєструватися Учнем класу. Для реєстрації ролі «Учень класу» користувач повинен ввести свої дані (ім'я, прізвище, дату свого народження, електронну адресу). Адміністратор класу «підтверджує/відмовляє» користувачеві в реєстрації Учнем класу. Якщо користувач отримав роль «Учень класу», то у нього з'являється можливість розміщення інформації на сайті класу; написання персональних повідомлень учням класу; спілкування з класним керівником; створення фото- і відео- галерей класу; розміщення новин класу і коментувати новинний контент класу.
 4. Батько учня. Обліковий запис «Батько учня» можуть отримати лише ті користувачі, які були вказані як «батько» або «мати» при реєстрації ролі «Учень класу» і за яких були внесені їх реєстраційні дані (електронні адреси). Якщо користувач отримав роль «Батько», то у нього з'являється можливість отримання інформації про життя класу; він може брати участь у роботі батьківського комітету класу і отримувати інформацію від керівника батьківського комітету класу; він може спілкуватися з класним керівником і адміністрацією школи.
 5. Класний керівник. Після створення сайту класу користувач проекту може зареєструвати себе як класний керівник класу. Для цього він проходить процедуру реєстрації Класним керівником і відправляє заявку на підтвердження Адміністратору класу. Адміністратор класу може підтвердити або відмовити в реєстрації Класним керівником. Якщо користувач отримав роль «Класний керівник», то у нього з'являється можливість обмінюватися інформацією з учнями та батьками учнів класу, з Керівником Батьківського комітету класу і з адміністрацією школи.
 6. Керівник Батьківського комітету школи (далі - КБК школи). Будь-який користувач проекту може бути зареєстрований як «КБК школи» після того, як він пройде процедуру реєстрації та отримає підтвердження від Адміністратора школи. Після реєстрації як «КБК школи» користувач отримує можливість підтверджувати реєстрацію свого Заступника; розміщувати загальношкільну інформацію про роботу та плани Батьківського комітету школи; спілкуватися з Керівниками Батьківських комітетів класів.
 7. Керівник Батьківського комітету класу (далі - КБК класу). Будь-який користувач проекту може бути зареєстрований як «КБК класу» після того, як він пройде процедуру реєстрації та отримає підтвердження від керівника Батьківського комітету школи. Після реєстрації як «КБК класу» користувач отримує можливість підтверджувати реєстрацію свого Заступника; розміщувати інформацію про роботу та плани Батьківського комітету класу; спілкуватися з Батьками учнів класу.
 8. Заступник Керівника Батьківського комітету Школи/класу. Користувач проекту може бути зареєстрований як «Заступник КБК школи/класу» після того, як він пройде процедуру реєстрації та отримає підтвердження від Керівника Батьківського комітету школи/класу. Після реєстрації як «Заступник КБК школи/класу» користувач отримує можливість розміщувати інформацію про роботу та плани Батьківського комітету школи/класу; спілкуватися з батьківськими комітетами класів/Батьками учнів класу.
 9. Адміністрація школи. Користувач проекту може бути зареєстрований як член Адміністрації школи (директор, учитель, завідувач та ін.) після того, як він пройде процедуру реєстрації та отримає підтвердження від Адміністратора школи. Після отримання однієї з ролей «Адміністрації» користувач отримує можливість спілкування з іншими користувачами за ролями з «Адміністрації»; розміщувати інформацію на сайті школи; спілкуватися з класними керівниками, батьківськими комітетами та адміністраторами класів.

Ролі користувачів в блоках Здоров`я, Відпочинок, Освіта+ та Захоплення (далі – блок «е-сом»):

 1. Адміністратор компанії. Зареєстрований користувач може створювати персональні сторінки компаній в розділах блоку «е-сом». При цьому йому присвоюється роль «Адміністратор компанії», яку він зареєстрував на Веб-сайті. Зареєстрований користувач може реєструвати необмежену кількість компаній в розділах блоку «е-сом» і, при цьому, він отримає ту кількість ролей «Адміністратор компанії», скільки компаній він зареєструє.
 2. Відвідувач блоку «е-сом». Будь-який користувач Інтернету, який потрапив на Веб-сайт на сторінки розділу «е-сом» отримує роль «Відвідувач». У цій ролі користувач може переглядати всі сторінки блоку і рекламні модулі (банера), але не може користуватися сервісами проекту (створити новина, помістити фото, залишити коментар та ін.).
 3. Всі адміністратори компаній блоку «е-сом» мають право розміщувати інформацію про заходи, продукцію, акції тощо, виключно для дитячої аудиторії, шкільної спільноти, батьків та організацій, які надають послуги розвитку та дозвілля дітей. Розміщення інформації про заходи, продукцію, акції для аудиторії Веб-сайту здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, у тому числі але не обмежуючись щодо доступу малолітніх та неповнолітніх осіб до такої інформації.

VI. Редагування інформації на сторінках Веб-сайту.

 1. Редагування інформації на персональних сторінках шкіл і класів може Адміністратор Школи.
 2. Редагування інформації на персональних сторінках класів може Адміністратор школи та Адміністратор класу.
 3. Редагування інформації на персональній сторінці зареєстрованого користувача (ЗК) може тільки сам користувач.
 4. Адміністратор Веб-сайту не може редагувати ніякої інформації на персональних сторінках компаній, шкіл, класів і ЗК, але може редагувати будь-яку інформацію в адмінці Веб-сайту) (персональна частина системи управління Веб-сайту в яку не мають доступу користувачі та відвідувачі Веб-сайту), в т.ч. він може видаляти персональну сторінку компаній, шкіл, класів зареєстрованих користувачів. Адміністратор Веб-сайту може видаляти будь-яку інформацію на персональних сторінках компаній, шкіл, класів і ЗК, якщо на таку інформацію буде одержана скарга від Користувачів або Відвідувачів Веб-сайту (за допомогою форм «Поскаржитись»).

VІI. Взаємодія та спілкування користувачів на Веб-сайті.

 1. На Веб-сайті (на персональних сторінках зареєстрованих користувачів) передбачені сервіси спілкування, які дозволяють обмінюватися повідомленнями між:
  • Зареєстрованими користувачами на Веб-сайті;
  • Користувачами зі статусом «батько» всередині одного класу;
  • Користувачами зі статусом «учень» всередині одного класу, а також з адміністрацією класу і адміністрацією школи;
  • Користувачами зі статусом «КБК школи» з керівниками РРК класів і адміністрацією школи;
  • Користувачами зі статусом «КБК класу» з батьками учнів класів, учнями та адміністрацією класу;
  • Адміністраторами шкіл з усіма зареєстрованими користувачами, які мають ролі в їх школах (батьки, учні, КБК школи / класів та ін.);
  • Адміністраторами класів з усіма батьками, учнями та адміністрацією класу.
  • Адміністраторами компаній з Адміністратором Веб-сайту.
 1. При будь-якій формі спілкуванні, обміну повідомленнями користувачі даного Веб-сайту зобов’язані дотримуватись положень розділу VІIІ даних Правил.
 2. На Веб-сайті зв'язок «батько - учень» не видима для всіх ЗК на Веб-сайті, крім адміністратора класу, класного керівника та КБК класу.
 3. Відправити персональне повідомлення користувачу може будь-який зареєстрований користувач Веб-сайту (попередньо знайшовши персональну сторінку користувача-одержувача повідомлення через сервіс «пошук користувача»).
 4. Спілкування аудиторії однієї школи з аудиторією іншої школи не передбачено на Веб-сайті (користувачі можуть спілкуватися один з одним тільки через повідомлення як прості ЗК, а не як співробітники / учасники шкіл).
 5. Спілкування «дорослої» і «дитячої» аудиторії поза персональних сторінок шкіл не передбачено на Веб-сайті (тим не менш, користувачі можуть спілкуватися один з одним тільки через повідомлення як прості зареєстровані користувачі).
 6. Спілкування «дорослої» і «дорослої» аудиторії можливо тільки через сервіси обміну повідомлень всередині сторінок «Батьківських комітетів» класів і школи. Поза таких сторінок ця аудиторія може спілкуватися тільки як прості ЗК.
 7. Спілкування «дитячої» та «дитячої» аудиторії можливо тільки через сервіси обміну повідомлень всередині на сайтах (персональних сторінках) класів, де ці аудиторії користувачів зареєстровані як «учні класів». Поза таких персональних сторінок класів ця аудиторія може спілкуватися тільки як прості ЗК.
 8. Спілкування адміністраторів компаній (з блоків «е-сом») з «дитячої» та «дорослої» аудиторіями (з блоку «Школи») на Веб-сайті не передбачена. Адміністратори компаній можуть спілкуватися лише з Адміністратором Веб-сайту.

 

VІIІ. Обов'язки Користувача

 1. При користуванні Послугами, сервісами Веб-сайту Користувач зобов'язаний:
  • дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Веб-сайту;
  • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
  • інформувати Адміністрацію Веб-сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та або електронної адреси Користувача;
  • не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у випадку, якщо це може призвести до порушення законодавства України та / або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Веб-сайту та / або прав інших осіб;
  • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
  • перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, тестами, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
  • зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам персональні данні, що стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Веб-сайту (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, банківською інформацією, інформацією про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх тощо);
 1. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Веб-сайту рекомендує Користувачу утриматися від здійснення таких дій.
 2. Користувачеві при використанні Веб-сайту забороняється:
  • реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи («фальшивий аккаунт»), при цьому, можлива реєстрація від імені малолітньої дитини, що здійснюється батьком, матір’ю або опікуном такої дитини, а також за дорученням іншої особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України;
  • вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи електронну адресу і пароль іншого зареєстрованого Користувача;
  • спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;
  • поширювати неправдиву інформацію або інформацію, що порушує права інших осіб;
  • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
  • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
  • порушує права малолітніх або неповнолітніх осіб;
  • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні, еротичні або вульгарні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю малолітніх неповнолітніх осіб або інших осіб чи тварин;
  • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
  • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
  • пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
  • містить екстремістські матеріали;
  • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,
  • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
  • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
  • носить шахрайський характер;
  • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;
  • незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність або права на об’єкти права інтелектуальної власності Користувачів і третіх осіб;
  • здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Веб-сайту, якщо інше не слідує із послуг, сервісу Веб-сайту;
  • використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Веб-сайту і його сервісів або персональних сторінок користувачів;
  • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ, розміщувати гіперпосилання або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;
  • використовувати без спеціального дозволу Адміністрації Веб-сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Веб-сайті і (або) взаємодії з Веб-сайтом і його сервісами;
  • будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до електронної адреси та паролю іншого Користувача;
  • здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;
  • здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Веб-сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією Веб-сайту;
  • відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для яких-небудь цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією Веб-сайту;
  • розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації Веб-сайту, є небажаною, не відповідає цілям створення Веб-сайту, порушує інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Веб-сайту;
  • вміщувати твердження, в тому числі розміщувати гіперпосилання на сайти с твердженнями, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо;
  • подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
  • використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість Користувачів;
  • наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються певними послугами, товаром та інше;
  • розміщувати, поширювати інформацію, в тому числі розміщувати гіперпосилання на сайти, які містять елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
  • розміщувати поширювати інформацію, рекламу, що заборонена законодавством України.
 1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті, а також за завдану своїми діями шкоду, якщо інше не встановлено законодавством України, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами.
 2. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію Веб-сайту в установленому порядку.

IX. Функціонування Веб-сайту і відповідальність при його використанні

 1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку із створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Веб-сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації в інших розділах Веб-сайту відповідно до законодавства України.
 2. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальність за шкоду отриману користувачем внаслідок переходу за гіперпосиланнями, що надані іншими користувачами. В той же час Адміністрація Веб-сайту здійснює заходи щодо недопущення розміщення таких гіперпосилань, а у разі їх розміщення найшвидшого видалення та/або блокування аккаунту (персональної сторінки) користувачів, що їх розмістили.
 3. Адміністрація Веб-сайту зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Веб-сайту, його зміст, список сервісів, послуг змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Веб-сайті, які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого повідомлення;
 4. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил або законодавства України і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил або законодавства України, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану, розміщену або поширювану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами або законодавством України, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів, послуг Веб-Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого повідомлення, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачам або третім особам такою дією.
 5. Адміністрація Веб-сайту залишає за собою право видалити персональну сторінку Користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів, послуг Веб-сайту, якщо Адміністрація Веб-сайту виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Веб-сайту та/або його користувачів.
 6. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за здійснене відповідно до цих Правил або законодавства України тимчасове або постійне блокування або видалення інформації, або видалення персональної сторінки (припинення реєстрації) Користувача.
 7. Видалення персональної сторінки Користувача означає видалення аккаунта користувача, інформації, розміщеної на персональній сторінці, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Веб-сайті або розміщеної чи поширеної на Веб-сайті, що не відповідає вимогам цих Правил, за виключенням контенту (інформації) на сторінках класів/шкіл/компаній, яка була розміщена цим Користувачем в ролях «адміністратор класу/школи/компанії», якщо інше не слідує чи інформація користувача не суперечить вимогам цих Правил чи вимогам законодавства України. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Веб-сайту.
 8. Блокування персональної сторінки Користувача означає відключення Адміністратором Веб-сайту персональної сторінки Користувача від сервісів Веб-сайту та відключення можливості активувати аккаунт Користувача. Строк блокування визначається Адміністратором Веб-сайту, який письмово повідомляє Користувачеві про причини та строки блокування шляхом направлення електронного повідомлення (листа) на його електронну адресу такого Користувача. Причинами блокування персональної сторінки та аккаунту Користувача є порушення Користувачем цих Правил, або відмова видаляти зі сторінок Веб-сайту інформацію, на яку було одержано скаргу. Зняття Адміністратором Веб-сайту блокування персональної сторінки (розблокування аккаунту) дозволяє Користувачу активувати свій аккаунт та користуватись персональною сторінкою, сервісами та послугами Веб-сайту.
 9. Адміністрація Веб-сайту забезпечує функціонування і працездатність Веб-сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Веб-сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду комп'ютеру або іншому майну Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з користуванням Веб-сайту, викачуванням матеріалів з Веб-сайту або за посиланнями, розміщеними на Веб-сайті.
 10. Адміністрація Веб-сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Веб-сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Веб-сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Веб-сайту і виконання цих Правил Адміністрація Веб-сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами або законодавством України.
 11. Адміністрація Веб-сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Веб-сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги чи розміщувати іншу рекламу на Веб-сайті третіх осіб.

X. Заключні положення

 1. Ці Правила є договором між Користувачем і Адміністрацією Веб-сайту щодо порядку використання Веб-сайту і його сервісів, послуг і замінюють собою всі попередні договори, угоди, листування інший обмін інформації тощо між Користувачем і Адміністрацією Веб-сайту;
 2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Веб-сайту докладуть всі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. Якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 4. Ці Правила набирають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них, реєстрації на Веб-сайті і діють протягом невизначеного строку.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Правил буде визнана недійсною або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цих Правил, які є обов’язковими для Користувачів та Адміністрації Веб-сайту.